Xáo trộn các Câu tiếng NhậtTạo bài tập cho học viên tiếng Nhật xác định thứ tự đúng

Công cụ học tiếng Nhật này rất dễ sử dụng, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Cũng có tùy chọn bỏ các dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu có trong văn bản tiếng Nhật. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nhật.

Công cụ học tiếng Nhật này rất dễ sử dụng, chỉ cần điền từ vào rồi chúng sẽ được xáo trộn trong câu. Đầu tiên nhập văn bản, rồi viết tiêu đề cho bài tập. Bạn cũng có thể chọn phông chữ và cỡ chữ. Cũng có tùy chọn bỏ các dấu phẩy và ngoặc kép ban đầu có trong văn bản tiếng Nhật. Khi đã tạo bài tập bạn có thể chọn số trang cần in, và có hiện đáp án hay không.

Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống cũng như tạo bảng bingo số bằng chữ tiếng Nhật.

Other pages and resources

You may also be interested in: