Phông chữ tiếng Nhật dạng Ảnh

 • HaranoAjiGothic Bold

 • HaranoAjiGothic Medium

 • HaranoAjiGothic Heavy

 • Ipaexg

 • Ipaexm

 • Ipag

 • Ipam

 • Kanji Stroke Order

 • Mplus 1c Black

 • Mplus 1c Light

 • Mplus 1c Medium

 • Mplus 2p Thin

Tạo những bức ảnh tuyệt đẹp từ văn bản tiếng Nhật!

Nhập văn bản tiếng Nhật ở phía trên rồi chọn các tùy chọn. Công cụ này được thiết kế nhằm chia sẻ văn bản tiếng Nhật với những người không có phông tiếng Nhật cài trên máy tính. Công cụ có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem các tùy chọn nâng cao như thay đổi màu nền, hãy nhấn vào phần tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo văn bản tiếng Nhật, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng.
 • Cỡ phông chữ tiếng Trung muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Định dạng ảnh xuất (PNG, JPEG hay BMP)
 • Màu phông chữ - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Khi đã tạo ảnh, bạn có thể lưu lại, tải xuống hay chia sẻ qua Facebook và Twitter.

Nhập văn bản tiếng Nhật ở phía trên rồi chọn các tùy chọn. Công cụ này được thiết kế nhằm chia sẻ văn bản tiếng Nhật với những người không có phông tiếng Nhật cài trên máy tính. Công cụ có các tùy chọn cơ bản và nâng cao. Nếu bạn muốn xem các tùy chọn nâng cao như thay đổi màu nền, hãy nhấn vào phần tùy chọn nâng cao.

Với các tùy chọn nâng cao khi tạo văn bản tiếng Nhật, bạn có thể chọn:

 • Phông chữ muốn sử dụng.
 • Cỡ phông chữ tiếng Trung muốn sử dụng (lên đến cỡ 72)
 • Định dạng ảnh xuất (PNG, JPEG hay BMP)
 • Màu phông chữ - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Màu nền - Vui lòng nhập mã màu bạn muốn hoặc bạn có thể chọn màu từ bánh xe nhỏ.
 • Khi đã tạo ảnh, bạn có thể lưu lại, tải xuống hay chia sẻ qua Facebook và Twitter.

Other pages and resources

You may also be interested in: