Điền một năm theo lịch Tây (chẳng hạn 2014) và bạn sẽ thấy năm chiêm tinh của Nhật theo Kanji, Kana và Romaji. Ngoài ra còn có tùy chọn đổi năm Nhật Bản sang năm lịch Tây.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.