Hoci Japonsko neoficiálne používa gregoriánsky kalendár (napr. 2014), používa aj vlastný oficiálny kalendárny systém, ktorý je založený na panovníckych obdobiach (vláda cisárov). Tie sa vyjadrujú ako "éra + rok". Takže napríklad rok 2014 bol "Heisei 26", 26. rok éry Heisei, vlády cisára Akihita. V roku 2019 Akihito abdikoval a začala sa éra Reiwa.

Pomocou tohto konvertora môžete zadať rok pomocou kalendára a zistiť, aký je japonský astrologický rok v kandži, kana a romaži.

K dispozícii je aj možnosť získať japonský rok prevedený na západný rok.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.