Ako zmeniť čínštinu na katakanu?

Pomocou tohto prevodníka môžete konvertovať čínske znaky alebo pinyin do katakany. Katakana je uhlovejšia forma kany (slabičného písma) používaná v japončine. Katakana sa používa predovšetkým pre vedecké slová alebo slová cudzieho pôvodu. 

Do ľavého poľa vložte čínske znaky (zjednodušenú alebo tradičnú čínštinu) a potom vyberte, ako ich má aplikácia previesť.

Prvou možnosťou je len zobrazenie katakany.

Druhá možnosť zobrazí katakanu s čínskym tónom.

Tretia možnosť zobrazí čínsky znak s katakanou v zátvorkách.

Štvrtá možnosť zobrazí čínsky znak s katakanou v zátvorkách s číslom čínskeho tónu.

Piata možnosť smerom nadol zobrazuje čínsky znak s katakanou pod sebou.

Posledná možnosť zobrazuje čínske znaky s katakanou pod sebou s tónovou značkou.

Tento tón je možné použiť aj na prevod hanyu pinyin do katakany. Môžete si vybrať, či sa má konvertovať čínština/pinyin na zenkaku, hankaku alebo hiraganu.

Príklad so znakmi 汉字 v Zenkaku by to bolo ハン ズー, zatiaľ čo v Hankaku by to bolo ハン ズー a v Hiragane by to bolo はん ずー .




Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.