Zostáva zadať 9
Vytváranie japonských číselných hárkov s konkrétnymi číslami

Premenite precvičovanie japonských čísel na zábavnú hru s týmito bingo hárkami. Japonské číselné bingo pomáha podporovať počúvanie a rozpoznávanie, ako aj poskytuje príležitosť naučiť sa a precvičiť si japonské čísla.

Aj keď Japonci používajú arabské číslice (1, 2, 3, 4) v niektorých prostrediach majú aj vlastné číselné systémy založené na japonských znakoch, ktoré sa používajú v rôznych prostrediach. Tieto bingo hárky používajú číslice kandži (一, 二, 三, 四). Štruktúra číslic Kandži a spôsob vyjadrovania dlhých číslic sa viac podobá arabským čísliciam, pretože v nich nie sú žiadne "počítadlá". Napríklad v kandži sa 3500 stáva 三千五百. Jednoducho povedané, je to 3 = 三 a x000 = 千 plus 5 = 五 a x00 = 百.

Zadajte (arabskými číslicami, napr. 1, 2, 3, 4 atď.) čísla, ktoré sa majú objaviť na bingo hárkoch. Môžete si vybrať z troch veľkostí mriežky, takže si môžete vybrať, či bude na liste binga 9 (3x3), 16 (4x4) alebo 25 (5x5) čísiel, v závislosti od úrovne žiaka a času, ktorý chcete stráviť hraním binga! Náhodné umiestnenie čísel na rôznych hárkoch znamená, že na každom hárku sa objavia rovnaké čísla, ale na rôznych miestach. 

K dispozícii je aj možnosť vytlačiť si odpoveďový hárok. Na odpoveďovom hárku sú uvedené číslice s japonskými a číslami v zátvorkách.

Tento generátor bingo hárkov je určený na testovanie znalostí japonských číslic a dobre funguje v prostredí triedy. 

Tento generátor binga je skvelým spôsobom na testovanie znalostí japonských čísel a je pripravený na tlač. Ak chcete zadať náhodné čísla z rozsahu (t. j. 10 000 až 15 000), môžete použiť tento generátor hárkov.

Máme veľa ďalších pracovných listov na výučbu japončiny, ako napríklad vypĺňanie medzier a vytváranie prázdnych miest.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.