เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขญี่ปุ่น

 
ที่ยังต้องใส่ 9

สร้างแบบฝึกหัดตัวเลขภาษาญี่ปุ่นโดยกำหนดตัวเลขเฉพาะ

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเลขที่คุณใส่ลงไป โดยเริ่มด้วยการกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาญี่ปุ่น การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการให้สุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่างและสร้างช่องว่าง

 

 

สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเลขที่คุณใส่ลงไป โดยเริ่มด้วยการกรอกตัวเลขทีละตัวตามด้วยการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายลูกน้ำระหว่างตัวเลขแต่ละตัว คุณสามารถเลือกขนาดตารางได้ว่าต้องการตัวเลขบนแผ่นบิงโกทั้งหมด 9, 16 หรือ 25 ช่อง จากนั้นแผ่นบิงโกก็จะแสดงตัวเลขภาษาญี่ปุ่น การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกพิมพ์แผ่นเฉลยรวมถึงเลือกจำนวนแผ่นที่ไม่มีเฉลยที่คุณต้องการพิมพ์ได้ โดยแผ่นเฉลยคำตอบจะมีตัวเลขแบบอารบิกและมีตัวเลขที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ในวงเล็บ นี่เป็นวิธีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นที่ดีและก็พร้อมพิมพ์ออกมาได้เลย หากคุณต้องการให้สุ่มตัวเลขจากช่วงตัวเลข เช่น ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้

เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่างและสร้างช่องว่าง

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: