อักษรฮิรางานะ:   0
อักษรคันจิ:   0
อักษรคาตากานะ:   0
ตัวอักษรอื่น ๆ::   0
ทั้งหมด:   0

วิธีการนับข้อความภาษาญี่ปุ่น

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อหาว่าในข้อความภาษาญี่ปุ่นมีตัวฮิรากานะ คันจิ และคาตากานะกี่ตัว
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.