Hiraganas rakstzīmes:   0
Kandži rakstzīmes:   0
Katakanas rakstzīmes:   0
Citas rakstzīmes::   0
Kopā:   0

Kā skaitīt japāņu tekstu?

Šis resurss parādīs, cik daudz japāņu rakstu zīmju ir japāņu tekstā. Tas parādīs, cik daudz kandži, hiragana un katakana rakstzīmju ir tekstā.

Vienkārši ievadiet japāņu valodas tekstu, un tas parādīs rakstzīmju skaitu. Tas var būt noderīgi, lai pārliecinātos, ka jūsu teksti atbilst noteiktām prasībām, piemēram, iesniedzot tos tulkošanai vai drukāšanai. Izmēģiniet!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.