Хирагана символи:   0
Канджи символи:   0
Катакана символи:   0
Други символи::   0
Общо:   0

Как се брои японски текст?

Този ресурс ще ви покаже колко японски знака има в един японски текст. Той ще ви покаже колко знака канджи, хирагана и катакана има в даден текст.

Просто въведете японския текст и той ще ви даде броя на символите. Това може да бъде полезно, за да се уверите, че текстовете ви отговарят на определени изисквания, например когато ги предоставяте за превод или печат. Опитайте!
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.