Ký tự Hiragana   0
Ký tự Kanji   0
Ký tự Katakana characters:   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách đếm từ văn bản tiếng Nhật

Dùng công cụ này để đếm xem có bao nhiêu ký tự Hiragana, kanji và Katakana trong một văn bản tiếng Nhật.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.