Bảng Tập Viết Học tiếng Nhật

`
Để đạt kết quả tối ưu, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này trên máy tính để bàn, không phải trên thiết bị di động.
Số trang: 1/1
Vui lòng chờ trong khi chúng được tạo

Cách sử dụng công cụ bài tập tiếng Nhật này

Công cụ này được dùng để tạo bảng tập viết tiếng Nhật định dạng PDF. Điền văn bản tiếng Nhật để nhận bảng tập viết tùy chỉnh dạng PDF giúp luyện chữ viết tiếng Nhật. Cài đặt tiêu chuẩn (cơ bản) cho phép tùy chọn bố cục. Với cài đặt cơ bản, các ký tự sẽ tự động mờ đi từ đậm cho đến gần như vô hình trên trang (sau đó ở phần cài đặt nâng cao bạn sẽ thấy mục này bên dưới mục mờ dần đã chọn). Ngoài ra còn có phần Latinh hóa tiếng Nhật phía trên các ký tự trong bảng tập viết. 

Đối với cài đặt nâng cao, bạn có thể chọn được kích thước khổ giấy, khổ giấy dọc hay khổ giấy ngang, kích cỡ dòng, bạn cũng có thể thêm tiêu đề của trang ví dụ như Bảng tập viết tiếng Nhật số 1. v.v. Cũng có tùy chọn để thay đổi phông chữ bảng tập viết tiếng Nhật, thay đổi vị trí Latinh hóa, thay đổi kích cỡ ký tự.

Hiển thị kí tự có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy một kanji/kí tự riêng lẻ hoặc một từ cùng nhau. Ví dụ, một dòng 今 theo sau bởi 日 hoặc một dòng 今日 theo sau bởi 今日. Bạn có thể chọn độ đậm của kí tự để tạo ra bảng tập viết tốt nhất cho bản thân. Có nhiều kiểu kẻ ô Nhật ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng hệ thống nâng cao tùy vào sở thích và thói quen. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng hoặc cột.

Công cụ này được dùng để tạo bảng tập viết tiếng Nhật định dạng PDF. Điền văn bản tiếng Nhật để nhận bảng tập viết tùy chỉnh dạng PDF giúp luyện chữ viết tiếng Nhật. Cài đặt tiêu chuẩn (cơ bản) cho phép tùy chọn bố cục. Với cài đặt cơ bản, các ký tự sẽ tự động mờ đi từ đậm cho đến gần như vô hình trên trang (sau đó ở phần cài đặt nâng cao bạn sẽ thấy mục này bên dưới mục mờ dần đã chọn). Ngoài ra còn có phần Latinh hóa tiếng Nhật phía trên các ký tự trong bảng tập viết. 

Đối với cài đặt nâng cao, bạn có thể chọn được kích thước khổ giấy, khổ giấy dọc hay khổ giấy ngang, kích cỡ dòng, bạn cũng có thể thêm tiêu đề của trang ví dụ như Bảng tập viết tiếng Nhật số 1. v.v. Cũng có tùy chọn để thay đổi phông chữ bảng tập viết tiếng Nhật, thay đổi vị trí Latinh hóa, thay đổi kích cỡ ký tự.

Hiển thị kí tự có nghĩa là bạn chỉ có thể nhìn thấy một kanji/kí tự riêng lẻ hoặc một từ cùng nhau. Ví dụ, một dòng 今 theo sau bởi 日 hoặc một dòng 今日 theo sau bởi 今日. Bạn có thể chọn độ đậm của kí tự để tạo ra bảng tập viết tốt nhất cho bản thân. Có nhiều kiểu kẻ ô Nhật ngữ khác nhau, bạn có thể sử dụng hệ thống nâng cao tùy vào sở thích và thói quen. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng hoặc cột.

Other pages and resources

You may also be interested in: