Tạo Cuộn sách tiếng Nhật của riêng Bạn

Văn bản từ trên xuống dưới
Văn bản từ trái sang phải / từ phải sang trái
Văn bản từ trên xuống dưới

Cách tạo bộ câu liễn bằng tiếng Nhật

Với công cụ này bạn có thể tạo câu liễn tiếng Nhật của riêng mình! Có 3 loại câu liễn, một loại theo chiều dọc bên trái, một loại theo chiều ngang ở giữa và một loại theo chiều dọc bên phải. Điền văn bản vào từng loại, chọn xem bạn muốn đọc từ trái sang phải hay phải sang trái rồi tạo. Bạn có thể tạo một ảnh duy nhất hay 3 ảnh riêng lẻ để chia sẻ trên Facebook, Twitter, v.v.

Với công cụ này bạn có thể tạo câu liễn tiếng Nhật của riêng mình! Có 3 loại câu liễn, một loại theo chiều dọc bên trái, một loại theo chiều ngang ở giữa và một loại theo chiều dọc bên phải. Điền văn bản vào từng loại, chọn xem bạn muốn đọc từ trái sang phải hay phải sang trái rồi tạo. Bạn có thể tạo một ảnh duy nhất hay 3 ảnh riêng lẻ để chia sẻ trên Facebook, Twitter, v.v.

Other pages and resources

You may also be interested in: