तपाइँको आफ्नै जापानी स्क्रोलहरु बनाउनुहोस्

माथि देखि तल पाठ
दाँया देखि बायाँ/बायाँ देखि दाँया पाठ
माथि देखि तल पाठ

Other pages and resources

You may also be interested in: