Tekst od góry do dołu
Tekst od lewej do prawej / od prawej do lewej
Tekst od góry do dołu
Jak utworzyć japońskie zestawy zwojów?

To narzędzie pomoże ci stworzyć japońskie zwoje! Są 3 zwoje, jeden pionowo po prawej stronie, jeden poziomo na środku, a jeden pionowo po lewej stronie. Wprowadź japoński tekst na każdym zwoju, zdecyduj, czy środkowy baner ma czytać tekst od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, a potem generuj. Możesz je wygenerować jako jeden obraz lub jako osobne obrazy, a potem udostępnić je na Facebooku, Twitterze itp.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.