Zmień orientację japońskiego tekstu i wyeksportuj do PDF, obrazu lub tekstu

Możesz skorzystać z tego narzędzia, aby zmienić orientacjęjapońskiego tekstu. Działa ono z Kanji, a także innymi systemami w języku japońskim.

Za pomocą tego narzędzia możesz wyeksportować wynik jako tekst, obraz lub PDF. Możesz również zmienić orientację tekstu z lewej do prawej na: 1. Z prawej do lewej 2. Z góry do dołu (z lewej do prawej) 3. Z góry do dołu (z prawej do lewej).
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.