Utwórz arkusze z pustymi polami dla uczniów japońskiego

Jest to narzędzie do generowania arkuszy ćwiczeniowych z pustymi polami dla osób uczących się japońskiego, tak aby mogły wpisywać swoje własne odpowiedzi według ustalonego przez ciebie przykładu. Klikasz na słowo w zdaniu, po czym to słowo zostanie napisane w nawiasie (jako przykład) z miejscem przed nim, tak aby uczeń mógł wpisać swoją odpowiedź. Angielskim przykładem może być I like watching television, które w rezultacie wyglądałoby tak: I like watching ________ (television). Następnie uczeń może wypełnić lukę rodzajem muzyki, stąd może powstać zdanie: I like watching movies (television). To narzędzie sprawdza się najlepiej w zadaniach, w których nie ma dobrej i złej odpowiedzi, a uczniowie mogą wymyślić własną odpowiedź.

Możesz wybrać czcionkę i jej rozmiar, a także tytuł arkusza. Wykonane przez ciebie arkusze z językiem japońskim będą gotowe do druku. Posiadamy mnóstwo innych arkuszy do nauki japońskiego, np. uzupełnij lukę (dla konkretnych odpowiedzi, które są albo poprawne, albo nieprawidłowe), a także arkuszy bingo z japońskimi liczbami.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.