สร้างช่องว่างภาษาญี่ปุ่น
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นที่มีช่องว่าง

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้

เพียงคลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษคือ: “I like watching television” ซึ่งจะกลายเป็น “I like watching ________ (television).” หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเติมประเภทของรายการโทรทัศน์ซึ่งจะกลายเป็น  I like watching movies (television). เครื่องมือนี้เหมาะกับตัวเลือกที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่มีช่องว่างให้นักเรียนคิดคำตอบขึ้นมาเอง

คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาญี่ปุ่นและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง (สำหรับคำตอบเฉพาะที่มีถูกและผิด) รวมทั้งแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่น

 

เครื่องมือนี้สร้างแบบฝึกหัดที่มีช่องว่างสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อป้อนคำตอบตามตัวอย่างที่คุณตั้งไว้

เพียงคลิกที่คำในข้อความ แล้วคำนั้นจะถูกใส่ในวงเล็บโดยมีช่องว่างข้างหน้าให้นักเรียนเขียนคำตอบเอง ตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษคือ: “I like watching television” ซึ่งจะกลายเป็น “I like watching ________ (television).” หลังจากนั้นนักเรียนสามารถเติมประเภทของรายการโทรทัศน์ซึ่งจะกลายเป็น  I like watching movies (television). เครื่องมือนี้เหมาะกับตัวเลือกที่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่มีช่องว่างให้นักเรียนคิดคำตอบขึ้นมาเอง

คุณสามารถเลือกแบบอักษรภาษาญี่ปุ่นและขนาดของข้อความ ตลอดจนชื่อแบบฝึกหัด แผ่นแบบฝึกหัดเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นที่คุณสร้างนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน เรามีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ เช่น เติมคำในช่องว่าง (สำหรับคำตอบเฉพาะที่มีถูกและผิด) รวมทั้งแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่น

 

Other pages and resources

You may also be interested in: