เติมคำในช่องว่างประโยคภาษาญี่ปุ่น
วิธีการสร้างแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นด้วยเครื่องมือนี้

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเครื่องมือนี้สร้างแผ่นแบบฝึกหัดเพื่อดูว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นรู้คำตอบที่ควรเติมลงไปในช่องว่างหรือไม่ คุณป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่นจากนั้นเลือกทุกคำที่คุณต้องการให้เป็นคำตอบ คำเหล่านี้จะปรากฏในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้นักเรียนเลือก คุณสามารเลือฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นและขนาดต่างๆ และสำหรับการพิมพ์ออกมา มีตัวเลือกว่าจะพิมพ์ "พร้อมคำตอบ" จำนวนกี่แผ่น และแบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

 

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสื่อการสอนสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเครื่องมือนี้สร้างแผ่นแบบฝึกหัดเพื่อดูว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นรู้คำตอบที่ควรเติมลงไปในช่องว่างหรือไม่ คุณป้อนข้อความภาษาญี่ปุ่นจากนั้นเลือกทุกคำที่คุณต้องการให้เป็นคำตอบ คำเหล่านี้จะปรากฏในกล่องแยกต่างหากเพื่อให้นักเรียนเลือก คุณสามารเลือฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นและขนาดต่างๆ และสำหรับการพิมพ์ออกมา มีตัวเลือกว่าจะพิมพ์ "พร้อมคำตอบ" จำนวนกี่แผ่น และแบบไม่มีคำตอบกี่แผ่น

 

Other pages and resources

You may also be interested in: