Hur skapar man japanska arbetsblad med det här verktyget?

Den här resursen är utformad för att hjälpa dig att skapa arbetsblad för japanska Fill-in-the-Gap för eleverna. Du kan ta bort ord från en text så att eleverna kan skriva sina svar i luckorna. Du kan använda dessa arbetsblad för att bedöma målordförråd och meningsstruktur. Det som är riktigt bra med dessa arbetsblad är att de kan anpassas så att de kan användas på olika elevnivåer.

Skriv in de meningar som du vill använda och klicka sedan på de ord som du vill att eleverna ska fylla i. Varje japanskt ord som du väljer kommer att visas i slutet av meningen. Du kan anpassa arbetsbladen så att de passar elevernas behov och preferenser. Du kan till exempel välja det japanska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. 

Arbetsbladet som du skapar kommer att vara klart för utskrift. När du skriver ut kan du välja hur många arbetsblad du vill ha utan svar och hur många med svar. På arbetsbladen med svar kommer luckan att fyllas med rätt ord och vara understruken.

När du har skrivit ut ditt arbetsblad för japansk fyll i luckan kan dina elever börja öva direkt! Du kan till och med låta eleverna markera sitt eget arbete - med dessa arbetsblad kan eleverna kontrollera sina svar med hjälp av svarsbladet.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.