Jak vytvořit japonské pracovní listy pomocí tohoto nástroje?

Tento materiál je určen k vytváření pracovních listů pro studenty s japonskými výplněmi. Umožňuje odstranit slova z textu, aby studenti mohli do mezer napsat své odpovědi. Tyto pracovní listy můžete použít k hodnocení cílové slovní zásoby a struktury vět. Na těchto pracovních listech je opravdu skvělé to, že je lze přizpůsobit tak, aby se daly použít pro různé úrovně žáků.

Zadejte věty, které chcete použít, a poté klikněte na slova, která mají žáci doplnit. Každé z vámi vybraných japonských slov se objeví na konci věty. Pracovní listy můžete přizpůsobit potřebám a preferencím žáka. Můžete například zvolit japonské písmo a velikost textu a také název pracovního listu. 

Vytvořený pracovní list bude připraven k vytištění. Při tisku můžete vybrat, kolik pracovních listů chcete mít bez odpovědí a kolik s odpověďmi. Na pracovních listech s odpověďmi bude mezera vyplněna správným slovem a bude podtržena.

Jakmile si vytisknete pracovní list s vyplňováním mezer v japonštině, mohou vaši studenti začít ihned procvičovat! Dokonce můžete studenty přimět, aby si svou práci sami označili - s těmito pracovními listy si studenti mohou své odpovědi zkontrolovat pomocí listu s odpověďmi.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.