Pomocí tohoto převodníku můžete převádět arabské číslice (1, 2, 3, 4) v každé z japonských číselných soustav Kandži, Hiragana nebo Romaji. K dispozici je také možnost převést kandži (千三百二十三) na arabské číslice.

Ačkoli Japonci používají arabské číslice (1, 2, 3, 4) v některých prostředích mají také své vlastní systémy číslic založené na japonských znacích, které se používají v různých prostředích. Například číslice kandži (一, 二, 三, 四) se používají při tradičních obřadech a častěji se používají při počítání malých čísel (deset a méně). Struktura číslic kandži a způsob vyjadřování dlouhých čísel se více podobá arabským číslicím, protože se v nich nevyskytují "počítadla". Hiragana (いち, に, さん, よん) je tradičnější čínsko-japonská číslice a v důsledku toho je více slabičná, nicméně čísla v Hiraganě mohou být často poměrně dlouhá. Romadži je způsob, jakým se tyto číslice vyjadřují v českých znacích.

Ačkoli se to může zdát matoucí, tento převodník umožňuje rychlý a snadný převod japonských číslic na arabské a zpět!

Použijeme příklad čísla 3 500.

V kandži se z 3 500 stane 三千五百. Jednoduše řečeno, je to 3 = 三 a x000 = 千 plus 5 = 五 a x00 = 百.

V Hariganě se z 3500 stává さんぜんごひゃく, což je 3 = さん a x000 = せん plus 5 = ご a x00 = ひゃく. Pokud si uvědomíte, že harigana je slabičná, dává smysl, že se jedná o mnohem delší číslo. Například v angličtině se na tři tisíce pět set používá mnohem více znaků a slabik než na 3, 5, 0, 0.

V romadži se 3 500 řekne "sanzen go hyaku". To se rozkládá jako 3 = sen a sen = 1000 plus 5 = go a hyaku. Stejně tak bychom to v hovorové angličtině rozdělili jako "tři tisíce pět set".

Pokud se vám to zdá příliš složité, nebojte se, protože tento převodník je tu, aby zachránil situaci!

S tímto převodníkem můžete:

  • Převést arabské číslice (např. 1, 2, 3, 4) na číslice kandži (一, 二, 三, 四)
  • Převod arabských číslic na hariganu (いち, に, さん, よん)
  • Převod arabských číslic na čísla v romadži (ichi, ni, san, yon)
  • Převod čísel kandži na arabská čísla (1, 2, 3, 4)

Tato aplikace je navržena tak, aby vám pomohla převést běžné číslice na japonské číslice. Stačí zadat libovolné číslo v rozsahu 1 - 99 999 a ihned jej převést do japonštiny. 

Tuto aplikaci můžete použít jako pomůcku při učení, nebo když'se snažíte přečíst japonská čísla. S tímto konvertorem budete'schopni porozumět japonským číslům během okamžiku!

Máme také možnost proměnit ji v bingo list s čísly v náhodném pořadí a vyzkoušet si tak znalost japonských čísel.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.