Bu dönüştürücü ile Arap rakamlarını (1, 2, 3, 4) Japon rakam sistemleri Kanji, Hiragana veya Romaji'nin her birine dönüştürebilirsiniz. Ayrıca Kanji'yi (千三百二十三) Arapça sayılara dönüştürme seçeneği de vardır.

Japonlar bazı ortamlarda Arap rakamlarını (1, 2, 3, 4) kullansalar da, farklı ortamlarda kullanılan Japon karakterlerine dayalı kendi rakam sistemleri de vardır. Örneğin, Kanji rakamları (一, 二, 三, 四) geleneksel törenlerde kullanılır ve daha çok küçük sayıları (on ve altı) sayarken kullanılır. Kanji rakamlarının yapısı ve uzun sayıların ifade edilme şekli, "sayaç" olmaması bakımından Arap rakamlarına daha çok benzemektedir. Hiragana (いち, に, さん, よん) daha geleneksel Çin-Japon rakamlarıdır ve sonuç olarak daha hecelidir, ancak Hiragana'daki sayılar genellikle oldukça uzun olabilir. Romaji, bu rakamların İngilizce karakterlerle nasıl ifade edildiğidir.

Bu durum kafa karıştırıcı gibi görünse de, bu dönüştürücü Japonca sayıları Arapça sayılara dönüştürmeyi ve tekrar eski haline getirmeyi hızlı ve kolay hale getirir!

Örnek olarak 3,500 sayısını kullanalım.

Kanji dilinde 3,500 sayısı 三千五百 olur. Basitçe, bu 3 = 三 ve x000 = 千 artı 5 = 五 ve x00 = 百'dir.

Harigana'da 3.500, 3 = さんぜんごひゃく ve x000 = せん artı 5 = ご ve x00 = ひゃく olan さんぜんごひゃく olur. Harigana'nın heceli olduğunu hatırlarsanız, çok daha uzun bir sayı olması mantıklıdır. Örneğin İngilizcede üç bin beş yüz, 3, 5, 0, 0'dan çok daha fazla karakter ve hece kullanır.

Romaji dilinde 3,500 "sanzen go hyaku "dur. Bu, 3 = sen ve sen = 1000 artı 5 = go ve hyaku olarak ayrılır. Aynı şekilde konuşma dilinde de "üç bin beş yüz" olarak ifade edilir.

Bu çok karmaşık görünüyorsa, korkmayın, çünkü bu dönüştürücü günü kurtarmak için burada!

Bu dönüştürücü ile şunları yapabilirsiniz:

Arapça sayıları (örn. 1, 2, 3, 4) Kanji sayılarına (一, 二, 三, 四) dönüştürebilirsiniz
Arapça sayıları Harigana'ya dönüştürme (いち, に, さん, よん)
Arapça sayıları Romaji sayılarına dönüştürme (ichi, ni, san, yon)
Kanji sayılarını Arapça sayılara dönüştürme (1, 2, 3, 4)
Bu uygulama, yaygın sayıları Japonca sayılara dönüştürmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Basitçe 1 - 99,999 arasındaki herhangi bir sayıyı yazın ve anında Japoncaya çevrilmesini sağlayın. 

Bu uygulamayı öğrenmenize yardımcı olması için ya da Japonca rakamları okumaya çalışırken kullanabilirsiniz. Bu dönüştürücü ile Japonca sayıları kısa sürede anlayabileceksiniz!

Bunu, Japonca sayı bilgisini test etmek için sayıları rastgele bir sırayla içeren bir bingo sayfasına dönüştürme seçeneğimiz de var.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.