S tem pretvornikom lahko pretvorite arabske številke (1, 2, 3, 4) v japonske številčne sisteme Kanji, Hiragana ali Romaji. Na voljo je tudi možnost pretvorbe kanji (千三百二十三) v arabske številke.

Čeprav Japonci v nekaterih okoljih uporabljajo arabske številke (1, 2, 3, 4), imajo tudi svoje sisteme številk, ki temeljijo na japonskih znakih in se uporabljajo v različnih okoljih. Številke kanji (一, 二, 三, 四) se na primer uporabljajo pri tradicionalnih obredih, pogosteje pa se uporabljajo pri štetju majhnih števil (deset in manj). Struktura številk kandži in način izražanja dolgih številk sta bolj podobna arabskim številkam, saj ni "števcev". Hiragana (いち, に, さん, よん) je bolj tradicionalna kitajsko-japonska oblika številk in je zato bolj zlogovna, vendar so številke v njej pogosto lahko precej dolge. Romaji je način, kako so te številke izražene v angleških znakih.

Čeprav se to morda zdi zmedeno, je s tem pretvornikom pretvorba japonskih številk v arabske in nazaj hitra in preprosta!

Uporabimo primer števila 3.500.

V kanji 3.500 postane 三千五百. Preprosto, to je 3 = 三 in x000 = 千 ter 5 = 五 in x00 = 百.

V harigani 3500 postane さんぜんごひゃく, kar je 3 = さん in x000 = せん plus 5 = ご in x00 = ひゃく. Če se spomnite, da je harigana zlogovna, je smiselno, da je to veliko daljše število. V angleščini na primer tri tisoč petsto uporablja veliko več znakov in zlogov kot 3, 5, 0, 0.

V romaji je 3.500 "sanzen go hyaku". To se razdeli na 3 = sen in sen = 1000 ter 5 = go in hyaku. Podobno kot v govorjeni angleščini bi to razčlenili kot "three thousand five hundred".

Če se vam to zdi preveč zapleteno, se ne bojte, saj vas bo ta pretvornik rešil!

S tem pretvornikom lahko:

  • arabske številke (npr. 1, 2, 3, 4) pretvorite v številke kandži (一, 二, 三, 四)
  • Pretvarjanje arabskih številk v harigano (いち, に, さん, よん)
  • Pretvarjanje arabskih številk v številke romaji (ichi, ni, san, yon)
  • Pretvarjanje številk kanji v arabske številke (1, 2, 3, 4)

Ta aplikacija je zasnovana tako, da vam pomaga pretvoriti običajne številke v japonske številke. Preprosto vnesite katero koli številko od 1 do 99.999 in takoj jo prevedite v japonščino. 

To aplikacijo lahko uporabite kot pomoč pri učenju ali ko poskušate prebrati japonske številke. S tem pretvornikom boste v hipu razumeli japonske številke!

Na voljo imamo tudi možnost, da jo spremenite v list za bingo s številkami v naključnem vrstnem redu in tako preverite znanje japonskih številk.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.