Pomocou tohto prevodníka môžete previesť arabské čísla (1, 2, 3, 4) do každej z japonských číselných sústav Kandži, Hiragana alebo Romaji. K dispozícii je aj možnosť premeny kandži (千三百二十三) na arabské čísla.

Aj keď Japonci používajú arabské číslice (1, 2, 3, 4) v niektorých prostrediach majú aj vlastné číselné systémy založené na japonských znakoch, ktoré sa používajú v rôznych prostrediach. Napríklad číslice kandži (一, 二, 三, 四) sa používajú pri tradičných obradoch a častejšie sa používajú pri počítaní malých čísel (desať a menej). Štruktúra číslic Kandži a spôsob vyjadrovania dlhých číslic sa viac podobá arabským čísliciam, pretože sa v nich nenachádzajú "počítadlá". Hiragana (いち, に, さん, よん) je tradičnejšia čínsko-japonská číslovka a v dôsledku toho je viac slabičná, avšak čísla v Hiragane môžu byť často dosť dlhé. Romadži je spôsob, akým sa tieto číslice vyjadrujú v anglických znakoch.

Kým sa to môže zdať mätúce, tento konvertor umožňuje rýchly a jednoduchý prevod japonských číslic na arabské a späť!

Použime príklad čísla 3 500.

V kanji sa z 3 500 stane 三千五百. Jednoducho povedané, je to 3 = 三 a x000 = 千 plus 5 = 五 a x00 = 百.

V Harigane sa z 3 500 stáva さんぜんごひゃく, čo je 3 = さん a x000 = せん plus 5 = ご a x00 = ひゃく. Ak si uvedomíte, že harigana je slabičná, je logické, že ide o oveľa dlhšie číslo. Napríklad v angličtine sa pri slove tritisícpäťsto používa oveľa viac znakov a slabík ako pri 3, 5, 0, 0.

V rómčine 3 500 je "sanzen go hyaku". Rozkladá sa to ako 3 = sen a sen = 1000 plus 5 = go a hyaku. Podobne ako by sme to v hovorovej angličtine rozdelili ako "tri tisíc päťsto".

Ak sa vám to zdá príliš zložité, nebojte sa, pretože tento prevodník je tu, aby zachránil situáciu!

S týmto konvertorom môžete:

  • Previesť arabské čísla (napr. 1, 2, 3, 4) na čísla kandži (一, 二, 三, 四)
  • Prevod arabských číslic na hariganu (いち, に, さん, よん)
  • Prevod arabských číslic na čísla v jazyku Romaji (ichi, ni, san, yon)
  • Prevod čísel kandži na arabské čísla (1, 2, 3, 4)

Táto aplikácia je navrhnutá tak, aby vám pomohla previesť bežné čísla na japonské čísla. Stačí zadať ľubovoľné číslo od 1 - 99 999 a okamžite ho preložiť do japončiny. 

Túto aplikáciu môžete použiť ako pomôcku pri učení, alebo keď'sa snažíte prečítať japonské čísla. S týmto konvertorom budete'schopní porozumieť japonským číslam za okamih!

Máme tiež možnosť premeniť ju na bingo hárok s číslami v náhodnom poradí na otestovanie znalostí japonských čísel.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.