Điền các số Ả Rập (vd: 1323) và đổi chúng sang Kanji, Hiragana hoặc Romaji. Ngoài ra còn có tùy chọn đổi số bằng chữ Kanji (千三百二十三) sang số Ả Rập. Chúng tôi cũng có tùy chọn biến chúng thành bảng bingo với các số theo thứ tự bất kỳ để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nhật.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.