Số sang số tiếng Nhật


Điền các số Ả Rập (vd: 1323) và đổi chúng sang Kanji, Hiragana hoặc Romaji. Ngoài ra còn có tùy chọn đổi số bằng chữ Kanji (千三百二十三) sang số Ả Rập. Chúng tôi cũng có tùy chọn biến chúng thành bảng bingo với các số theo thứ tự bất kỳ để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nhật.

Điền các số Ả Rập (vd: 1323) và đổi chúng sang Kanji, Hiragana hoặc Romaji. Ngoài ra còn có tùy chọn đổi số bằng chữ Kanji (千三百二十三) sang số Ả Rập. Chúng tôi cũng có tùy chọn biến chúng thành bảng bingo với các số theo thứ tự bất kỳ để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Nhật.

Other pages and resources

You may also be interested in: