Chuyển tiếng Nhật thành Latinh


Cách sử dụng công cụ tiếng Nhật này

Nhập văn bản tiếng Nhật và bạn có thể chuyển văn bản thành:

Katakana

Hiragana

Latinh Hepburn (ヘボン式ローマ字, Hebon-shiki rōmaji)

Hepburn truyền thống

Kunrei

Nihon

Wapuro

Công cụ giao tiếp này sẽ giữ nguyên định dạng ban đầu với các dấu chấm câu, định dạng, các đoạn, v.v.. Bạn sẽ có thể nhập rất nhiều văn bản cùng lúc để định dạng hàng loạt một cách dễ dàng. Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống

 

Nhập văn bản tiếng Nhật và bạn có thể chuyển văn bản thành:

Katakana

Hiragana

Latinh Hepburn (ヘボン式ローマ字, Hebon-shiki rōmaji)

Hepburn truyền thống

Kunrei

Nihon

Wapuro

Công cụ giao tiếp này sẽ giữ nguyên định dạng ban đầu với các dấu chấm câu, định dạng, các đoạn, v.v.. Bạn sẽ có thể nhập rất nhiều văn bản cùng lúc để định dạng hàng loạt một cách dễ dàng. Chúng tôi có rất nhiều bài tập tiếng Nhật khác như điền vào chỗ trống và tạo khoảng trống

 

Other pages and resources

You may also be interested in: