Ako používať tento japonský zdroj?

Zadajte japonský text a môžete ho previesť na:

Kakakana: uhlovejšia forma japonskej kany (slabičné písmo), ktorá sa používa najmä v úradných dokumentoch, vedeckých termínoch a cudzích slovách.

Hiragana: Základná japonská fonetická abeceda a kľukatejšia forma kany (slabičné písmo). 

Hepburnova romanizácia (ヘボン式ローマ字, Hebon-shiki rōmaji): Je to najpoužívanejšia forma romanizácie v japončine. Je slabičná, ale slabiky sú založené na anglickej fonológii.

Hepburnská tradičná: Je to autoritatívnejšia verzia Hepburnovej romanizácie.

Kunrei: Ide o systém romanizácie schválený japonskou vládou.

Nihon: "Nihon" je romanizovaná transliterácia japonského názvu Japonska. Tento systém je priamou transliteráciou z japončiny.

Wāpuro: Je to forma japonskej romanizácie navrhnutá na zadávanie japončiny do textových procesorov, napr. prostredníctvom štandardnej klávesnice QWERTY.

Tento konvertor by mal zachovať rovnaké formátovanie ako pôvodný text s interpunkciou, formátovaním, odsekmi atď. Budete môcť zadávať veľa textu naraz, čo uľahčí hromadné formátovanie. Máme veľa tabuliek na učenie japončiny, ako napríklad vyplniť medzeru a vytvoriť prázdne medzery.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.