Zmena orientácie japonského textu a výstup ako PDF, obrázok alebo text

Pomocou tejto aplikácie môžete zmeniť orientáciu japonského textu. Funguje to pre kanji a hariganu. Tento zdroj je užitočný, ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia japonského textu na obrazovke alebo ak potrebujete jednoduchý spôsob zmeny orientácie japonského textu v dokumente.

K dispozícii sú tri možnosti, môžete zmeniť text zľava doprava na:

1) sprava doľava

2) zhora nadol (zľava doprava)

3) zhora nadol (sprava doľava)

Po zmene orientácie je možné text exportovať aj ako obrázok alebo PDF.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.