Vytvorenie pracovných listov pre študentov japončiny s prázdnymi miestami

Tento generátor pracovných listov vytvára pracovné listy s prázdnymi miestami, ktoré môžu žiaci japončiny vyplniť vlastnými odpoveďami. Môžete zadať ľubovoľný text, takže si môžete prispôsobiť, ktorú cieľovú slovnú zásobu má žiak vyplniť v závislosti od svojich špecifických potrieb. Týmto spôsobom sa môžete zamerať na slovíčka a frázy, ktoré sú pre žiaka najťažšie, a dodatočne ich precvičiť. Môžete tiež použiť texty alebo témy, ktoré už žiak pozná. Je to veľmi užitočný zdroj informácií pre študentov japončiny všetkých úrovní.

Ak chcete vytvoriť pracovné listy, jednoducho kliknite na slovo v texte. Toto slovo sa potom zobrazí v závorkách s priestorom, do ktorého môžu študenti doplniť vlastnú odpoveď. Tento pracovný list je veľmi všestranný, pretože sa dá použiť v mnohých rôznych situáciách, napríklad pri gramatike, slovnej zásobe, ako aj pri testovaní porozumenia. 

Po zadaní textu kliknite na slovo v texte a toto slovo sa potom zobrazí v zátvorkách. Bude tam priestor na napísanie odpovede. Tento generátor pracovných listov umožňuje vytvoriť tieto pracovné listy pre ľubovoľný text, ktorý chcete.

Toto je zdroj na vytváranie pracovných listov s miestami, do ktorých môžu žiaci japončiny vpisovať svoje vlastné odpovede. Kliknete na slovo v texte a potom sa toto slovo vloží do zátvorky s medzerou pred ňou, aby žiak mohol napísať svoju odpoveď. 

Príklady prázdnych medzier

Jednoduchým príkladom môže byť お気に召す _____ 家で音楽を聴く  (聴くのが好きです) 

Ďalším príkladom môže byť: スポーツをするのが好き ktorý sa stáva 好きな遊び ____ (スポーツ). Študent by bol následne vyzvaný, aby uviedol šport, takže správna odpoveď by mohla byť 好きな遊び ネットボール (スポーツ).

Pokročilejší príklad by mohol byť: 好きなこと 聴くこと 音楽 ktorý sa stáva 好きなこと 聴くこと _____ (音楽). Žiak potom môže doplniť druh hudby, takže sa z neho stane 好きなこと 聴くこと クラシック音楽 (音楽).

Túto aplikáciu je pravdepodobne najlepšie použiť pri možnostiach, kde nie je uvedená nesprávna alebo správna odpoveď, ale je tu priestor na to, aby žiak vymyslel vlastnú odpoveď.

Môžete si vybrať japonské písmo a veľkosť textu, ako aj názov pracovného listu. Vytvorené pracovné listy na výučbu japončiny sú pripravené na tlač. Máme veľa ďalších pracovných listov na výučbu japončiny, ako napríklad doplň medzery (pre konkrétne odpovede, ktoré sú správne alebo nesprávne), ako aj na vytvorenie japonských čísel bingo listov.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.