Ako nájsť svoje japonské meno?

Zadajte svoje anglické meno a pomocou tejto aplikácie by ste mali byť schopní nájsť svoje japonské meno.

Pomocou tohto konvertora zistíte svoje japonské meno! Zadajte svoje meno do poľa a potom stlačte tlačidlo vyhľadávania a budete môcť zistiť svoje japonské meno. 

Vaše meno sa zobrazí s japonskou (hariganou) aj furiganou, ktorá sa používa pri cudzích slovách a poskytuje informácie o výslovnosti.

Po nájdení svojho japonského mena ho môžete skopírovať do nášho japonského zdroja font to text a vytvoriť s ním obrázky na použitie na Facebooku, Twitteri a iných sociálnych médiách webových stránkach. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.