Japonca metnin yönünü değiştirme ve PDF, resim veya metin olarak çıktı alma

Bu aracı, Japonca metnin yönünü değiştirmek için kullanabilirsiniz. Kanji'de ayrıca diğer Japonca'larda da işe yaramaktadır.

Bu araçla metin, resim veya PDF olarak çıktı alabilirsiniz. Ayrıca metni soldan sağa: 1. sağdan sola 2. Yukarıdan aşağıya (soldan sağa) 3. Yukarıdan aşağıya (sağdan sola) değiştirebilirsiniz.

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.