เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาญี่ปุ่น

เปลี่ยนทิศทางข้อความภาษาญี่ปุ่นและบันทึกเป็น PDF รูปภาพ หรือข้อความ

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ได้กับทั้งตัวคันจิและภาษาญี่ปุ่นแบบอื่น ๆ 

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ PDF และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความจากซ้ายไปขวาเป็น: 1. ขวาไปซ้าย 2. บนลงล่าง (ซ้ายไปขวา) 3. บนลงล่าง (ขวาไปซ้าย)

 

คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ได้กับทั้งตัวคันจิและภาษาญี่ปุ่นแบบอื่น ๆ 

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถบันทึกเป็นข้อความ รูปภาพ หรือ PDF และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความจากซ้ายไปขวาเป็น: 1. ขวาไปซ้าย 2. บนลงล่าง (ซ้ายไปขวา) 3. บนลงล่าง (ขวาไปซ้าย)

 

Other pages and resources

You may also be interested in: