ปีนักษัตรญี่ปุ่น

ป้อนปีโดยใช้ปฏิทิน (เช่น 2014) และคุณสามารถดูปีนักษัตรของญี่ปุ่นเป็นตัวคันจิ คะนะ และโรมาจิ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการแปลงปีญี่ปุ่นเป็นปีตะวันตกด้วย

ป้อนปีโดยใช้ปฏิทิน (เช่น 2014) และคุณสามารถดูปีนักษัตรของญี่ปุ่นเป็นตัวคันจิ คะนะ และโรมาจิ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการแปลงปีญี่ปุ่นเป็นปีตะวันตกด้วย

Other pages and resources

You may also be interested in: