เครื่องมือสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขญี่ปุ่นแบบสุ่ม

วิธีการสร้างแผ่นบิงโกจากช่วงตัวเลขภาษาญี่ปุ่น

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขสุ่มภาษาญี่ปุ่น! คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกช่วงตัวเลขที่สามารถเลือกได้ (เช่น 1-1000) จากนั้นคุณสามารถเลือกขนาดตาราง โดยเลือกได้ว่าจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวในแผ่นบิงโก ตัวเลขที่สุ่มมาจะปรากฏเป็นตัวเลขภาษาญี่ปุ่นในแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการพิมพ์กระดาษคำตอบและจำนวนกระดาษที่ไม่มีคำตอบที่คุณต้องการ กระดาษคำตอบมีตัวเลขพร้อมตัวเลขภาษาญี่ปุ่นในวงเล็บ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นและพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน หากต้องการป้อนตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้

เรามีแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่างและสร้างช่องว่าง

 

 

สร้างแผ่นบิงโกจากตัวเลขสุ่มภาษาญี่ปุ่น! คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกช่วงตัวเลขที่สามารถเลือกได้ (เช่น 1-1000) จากนั้นคุณสามารถเลือกขนาดตาราง โดยเลือกได้ว่าจะให้มีตัวเลข 9, 16 หรือ 25 ตัวในแผ่นบิงโก ตัวเลขที่สุ่มมาจะปรากฏเป็นตัวเลขภาษาญี่ปุ่นในแผ่นบิงโก การสุ่มตำแหน่งตัวเลขบนแผ่นบิงโกแต่ละแผ่นหมายความว่าตัวเลขเดียวกันจะแสดงบนแผ่นบิงโกทุกแผ่นแต่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการพิมพ์กระดาษคำตอบและจำนวนกระดาษที่ไม่มีคำตอบที่คุณต้องการ กระดาษคำตอบมีตัวเลขพร้อมตัวเลขภาษาญี่ปุ่นในวงเล็บ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นและพร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน หากต้องการป้อนตัวเลขเฉพาะ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้

เรามีแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่างและสร้างช่องว่าง

 

 

Other pages and resources

You may also be interested in: