สลับตำแหน่งคำในประโยคภาษาญี่ปุ่นสร้างแบบฝึกหัดให้นักเรียนภาษาญี่ปุ่นหาลำดับที่ถูกต้อง

เครื่องมือเรียนภาษาญี่ปุ่นนี้ใช้งานง่าย เพียงป้อนคำแล้วคำต่างๆ จะย้ายไปมาในประโยค ขั้นแรกคุณจะต้องป้อนข้อความ จากนั้นตั้งชื่อแบบฝึกหัด และคุณยังสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการลบเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดเดิมซึ่งใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย เมื่อคุณสร้างแบบฝึกหัดแล้ว คุณยังสามารถเลือกว่าจะพิมพ์ออกมากี่แผ่น และต้องการพิมพ์เฉลยคำตอบหรือไม่

เรามีแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง รวมถึงการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่น

เครื่องมือเรียนภาษาญี่ปุ่นนี้ใช้งานง่าย เพียงป้อนคำแล้วคำต่างๆ จะย้ายไปมาในประโยค ขั้นแรกคุณจะต้องป้อนข้อความ จากนั้นตั้งชื่อแบบฝึกหัด และคุณยังสามารถเลือกฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการลบเครื่องหมายลูกน้ำและเครื่องหมายคำพูดเดิมซึ่งใช้กับเครื่องหมายวรรคตอนภาษาญี่ปุ่นได้ด้วย เมื่อคุณสร้างแบบฝึกหัดแล้ว คุณยังสามารถเลือกว่าจะพิมพ์ออกมากี่แผ่น และต้องการพิมพ์เฉลยคำตอบหรือไม่

เรามีแบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นอื่น ๆ มากมาย เช่น เติมคำในช่องว่าง และสร้างช่องว่าง รวมถึงการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาญี่ปุ่น

Other pages and resources

You may also be interested in: