Miten muuntaa japanista Unicode?

Tämän resurssin avulla voit muuntaa japanista unicodeksi ja unicodesta japaniksi. Unicodea käytetään, jotta japanin kieli näkyy verkossa oikein. 

Japanin kielessä ja muissa kielissä, joissa on paljon yksilöllisiä merkkejä, on ongelmia, kun niitä mukautetaan verkkokäyttöön, erityisesti tietokoneissa tai järjestelmissä, joihin ei ole asennettu japanilaisia merkkejä. Ongelmia voi syntyä translitteroinnin ja romanisoinnin yhteydessä. Unicode-järjestelmän tarkoituksena oli ratkaista kaikki koodausongelmat kaikilla kielillä. Kansainväliset ohjelmistot tukevat Unicodea, ja sen ansiosta ei tarvita erityisiä ulkoisia merkkejä, jotka tunnetaan nimellä gaiji ja jotka voivat usein rajoittua tiettyihin fontteihin.

Japanissa kanji-merkit on yhtenäistetty kiinan kanssa. Merkit, joita pidetään samoina sekä japanissa että kiinassa, saavat saman Unicode-numeron, vaikka ne eivät välttämättä näytä täysin samalta.

Tämä resurssi on hyödyllinen muunnettaessa japanilaista tekstiä Unicodeksi, jotta se näkyy verkossa oikein. Se voi myös muuntaa Unicodea takaisin japaniksi.
Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.