Hoe van Japans naar Unicode converteren?

Met deze bron kunt u van Japans naar Unicode en van Unicode naar Japans converteren. Unicode wordt gebruikt zodat Japans online correct wordt weergegeven. 

Japans, en andere talen met grote hoeveelheden unieke tekens, hebben problemen bij de aanpassing voor gebruik online, vooral met computers of systemen waarop geen Japanse tekens zijn geïnstalleerd. Er kunnen problemen ontstaan met transliteratie en romanisering. Unicode was bedoeld om alle coderingsproblemen voor alle talen op te lossen. Unicode wordt ondersteund door internationale software, en het elimineert de noodzaak voor speciale externe karakters bekend als gaiji, die vaak beperkt kunnen zijn tot specifieke lettertypes.

In het Japans zijn de kanji-tekens verenigd met het Chinees. Tekens die in het Japans en het Chinees als hetzelfde worden beschouwd, krijgen hetzelfde Unicode-nummer, ondanks het feit dat ze er misschien niet precies hetzelfde uitzien.

Deze bron is nuttig voor het converteren van Japanse tekst naar Unicode, zodat deze online correct wordt weergegeven. Het kan ook Unicode terug converteren naar het Japans.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.